miinto Retur Policy

Angrerett og retur

Hos miinto.no via VILLOID returnerer du helt kostnadsfritt.

Som kunde har du alltid 14 dagers ubegrenset angre- og returrett, som gjelder fra den dagen du har fått varen. OBS: Alle bestillinger gjort i tidsperioden 16/11 tom 24/12 har forlenget returfrist til 15/1-2020.
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten eller bytte varen du har kjøpt i en annen størrelse eller farge, skal du melde fra innen 14 dager etter at varen er levert/hentet ut på utleveringsstedet. Dette skal meldes via vår online retur-bookingside som du finner ved å klikke på lenken her: https://villoid.no/miinto-retur.

Du kan også påberope deg angreretten ved å ta kontakt med miinto.no direkte per post, e-post eller telefon, også dersom du har spørsmål vedr. dette:
Miinto, PB 2862, 0608 Oslo

Telefon 22413635

E-post info@miinto.no

Du skal pakke varen forsvarlig, i samme emballasje som du har mottatt den i. Bruk av angreretten skal meldes fra om via online returskjema, eller direkte til butikken du skal returnere varer til, innen 14 dager fra varens mottak. Varen skal være fysisk sendt i retur innen 14 dager etter at du har meldt fra om bruk av angreretten. 

Varer som er brukt, utover det som normalt kan gjøres i fysisk butikk (dvs. prøvd på) vil du bli belastet for eventuell verdireduksjon på varen. Dersom varen er brukt på så måte at den ikke kan selges videre vil du motta varen i retur, og bli belastet hele beløpet for varen. Varen må være i samme stand som da du mottok den for at den skal kunne returneres.

Dersom du har mottatt varer fra flere ulike butikker skal varene returneres separat, til hver enkelt butikk som har levert varer til deg. Det er ditt ansvar å sørge for at varene sendes til riktig butikk, og at varen ankommer butikken.

Varen(e) skal hentes ut på utleveringssted FØR de(n) sendes i retur. Dersom du unnlater å hente ut varen på utleveringsstedet, og den går i retur tilbake til butikken som har avsendt denne, vil du belastes for returportokostnadene som faller på butikken. Du vil ikke motta penger i retur/få kansellert din faktura før returen har ankommet butikken. Dersom du ønsker varen reavsendt etter at den er blitt retursendt til butikken skal du selv dekke fraktomkostningene for dette.

Dersom du har valgt faktura eller delbetaling gjennom Collector som betalingsmetode vil du ikke motta ny faktura. Du skal selve trekke fra beløpet for varen du har returnert på din faktura og betale eventuelt resterende.

Ved godkjent retur får du refundert penger direkte tilbake til ditt betalingskort så snart butikken har mottatt varen din i retur. Dersom du har unnlatt å bruke online returskjema vil det kunne ta noe lenger behandlingstid da refusjonen gjøres manuelt. Dersom du har valgt fakturabetaling gjennom Collector vil beløpet for varen, og frakten du opprinnelig har betalt, bli slettet fra din faktura. Tilbakebetaling vil skje innen 14 dager etter vi har mottatt returen.

 

Reklamasjon

Eventuelle feil eller mangler ved produkter/varer levert fra en butikk, bestilt gjennom miinto.no, skal oppgis innen 2 måneder etter du har oppdaget feilen. Det er din plikt å angi, og forklare, hvordan feilen eller mangelen viser seg. Dersom du oppdager en feil ved varen, skal du rette henvendelsen direkte til miinto.no eller den butikken du har handlet fra. Du kan som utgangspunkt kun klage over feil som viser seg innen 2 år etter du har fått varen levert. For varer med begrenset holdbarhet er din klagemulighet avgrenset av holdbarhetsperioden miinto.no har gitt deg beskjed om. Du kan som forbruker velge om varen skal repareres eller byttes. Unntaket til denne hovedregelen er hvis bytting er umulig eller vil medføre uforholdsmessige store omkostninger for miinto.no, eller butikken som har levert varen.

For å melde fra om en reklamasjon kan du ta kontakt med miinto.no per post, e-post eller telefon, også dersom du har spørsmål om dette:
Miinto.no
Postboks 2862
0608 Oslo
Telefon 22413635
E-post info@miinto.no

Ved tilbakebetaling ved reklamasjon vil beløpet bli tilbakebetalt til det betalingskortet som er brukt ved betaling. Dersom du har betalt med faktura fra Collector vil det tilgodehavende beløpet krediteres fra fakturaen, eller tilbakebetales direkte til kundens konto. Tilbakebetaling vil skje innen 14 dager etter vi har mottatt reklamasjonen.

Miinto følger Forbrukerutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.